THE STARS. SUPER. FOR ALL SEASONS.

ONE COMES IN. ANOTHER GOES OUT. THE LIST IS endless. Sa rami ng mga sasali na naman sa labanang politikal in the coming Elections....