Rosmar Tan at Johannes Rissler, bagong endorser ng Prestige International

DALAWANG bagong personalidad ang bagong endorser ng Prestige International...