KANDIDATA NG MRS. UNIVERSE PHILIPPINES 2021 SOFIA LEE, IPINAGLALABAN ANG MGA KABABAIHAN, KABATAAN AT NAGBIBIGAY NG ISANG LITRONG LIWANAG

PASOk ang Bisayan Beauty na si Sofia Lee (actress, singer at businesswoman) ay kasali sa ika-siyam na Mrs. Universe Philippines 2021. Siyempre nirerepresent niya ang VERITAS VIA VITAE o THE TRUTH OF THE WAY OF LIFE, Negros Oriental, ang lugar ng magagandang tanawin at pasyalan bukod pa sa mayamang kasaysayan nito...

NJEL DE MESA’S CORONAPHOBIA

I am always a fan of psychological thriller films, a subgenre of thriller that explores the psychology of its characters, who are often unstable. What makes a thriller psychological is that the biggest questions revolve around the minds and behavior. Multi-Palanca Award Winning Writer and Director Njel De Mesa’s Coronaphobia is a thoroughgoing horror/thriller that will surely satisfy phobophiles...